3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 17.
+36 (37) 311-731
vgrt@vgrt.hu

Temetkezés, temetőfenntartás

Temetkezés, temetőfenntartás
2022. 03. 30. Utolsó módosítás: 2024. 04. 19. 08:07

Gyöngyös város területén köztemetők üzemeltetését végezzük, mintegy 16 hektár területen. A temetőgondnokság tevékenységi illetékessége öt temetőre terjed ki: Felsővárosi – Bene úti, Közép – Bornemissza úti, Alsóvárosi – Egri úti, Püspöki – Püspöki úti, Mátrafüredi – Mátrafüredi úti.

A Gyöngyös Városi Önkormányzat tulajdonát képező temetők üzemeltetését a 1999. évi XLIII. számú temetkezési törvény, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.1.) évi kormányrendelet, illetve a 17/2016 (V.27.) évi önkormányzati rendelet és a Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján látjuk el.

Tevékenységünk két részből tevődik össze: temetőüzemeltetés és – a városban kizárólagosan – teljeskörű temetkezési szolgáltatás nyújtása.

Teljes körű szolgáltatás!

Ez azt jelenti, hogy csak egy hívás és egy helyen intézhet mindent, szállítást, anyakönyveztetést, hamvasztást, sírmegváltást, kellékek kiválasztását, temetést, virágrendelést!

A Városgondozási Zrt. Egri út 32. sz. alatti épületében működteti a temetőgondnoksági és temetésszolgáltatási irodáját. Az ügyfélszolgálaton a temetkezéssel kapcsolatos teljeskörű szolgáltatás (anyakönyvezési ügyintézés, temetésfelvétel, temetési időpont egyeztetése, kellék értékesítés ) valamint temetőfenntartási tevékenységek irányítása és lebonyolítása ( sírhelyek, urnafülkék újraváltása, síremlék elhelyezési engedélyek kiadása, exhumálás, sírgondozás megrendelése) és minden más, a temetőkkel kapcsolatos ügyintézés folyik.

Ügyfélszolgálat
3200 Gyöngyös, Egri út 32

Temetőgondnokság:
06-37/311-046 / 1-es mellék

Temetkezési szolgáltatás:
06-37-200-331 / 2-es mellék

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 7:00- 15:20

Email: temeto@vgrt.hu

Temetkezési ügyelet:

Halottszállítás munkaidőn kívül:

Minden nap
Tel: 70/338-5685

Telefon:
Temetőgondnokság: 06-37/311-046 (1-es mellék)
Temetkezési szolgáltatás: 06-37/200-331 (2-es mellék)
Elektronikus cím:
temeto@vgrt.hu

Munkaidőn kívüli ügyelet:
70/338-5685

ALAPELVÜNK

Munkánkkal és árainkkal úgy az elhunyt, mint a temettetők számára méltó körülmények és megfizethető szolgáltatások biztosítása.

Az elhunytak hozzátartozóinak a rendkívül nehéz pillanatokban mindennemű segítség megadása.

Kellékválasztékunkban a hagyományos koporsós és a hamvasztásos temetéshez szükséges temetkezési kellékeink körét úgy alakítjuk, hogy az a magas minőség és a változó ízlés szem előtt tartása mellett mindenki számára a legjobb ár-érték arányt biztosítva megnyugtató megoldást kínáljon. Bemutató termünkben a hagyományos koporsók, és az urnakoporsók széles választéka megtalálható. Urna kínálatunkból választható olcsóbb kerámia urna, de magas minőségű fém, fa és üveg is. A temetéshez szükséges egyéb kellékek tekintetében is igényes választékkal állunk a hozzátartozók rendelkezésére, legyen az sírjelző (fejfa vagy kereszt), rögfogó, koporsó dísz (feszületek, kelyhek).

Hagyományos temetkezési módok

Az Alsóvárosi-, Közép-, és Püspöki temetőkben egyelőre csak hagyományos temetkezési lehetőség van. Sírhely, urnasírhely, kripta, urnakripta. Bemutatótermünkben az urnák és koporsók széles választéka fogadja a temettetőket, ahol igényeiknek és elképzeléseiknek megfelelően tudnak választani.  Koporsós temetési szertartás esetén gondoskodnunk kell a sír ideiglenes megjelöléséről egy sírjelzővel. Ezt az elhunyt vallása szerint sírjelző kereszttel vagy fejfával oldjuk meg. A sírjelzőkre felkerül az elhunyt neve, születési és halálozási éve. A koporsó oldalára az elhunyt nevét és leélt éveinek számát írjuk fel, ez a koporsófelirat. Szokás még a koporsó tetejére a felekezeti hovatartozása szerinti vallási jelképet, egy kelyhet vagy keresztet illetve egy élővirágból készült koporsódíszt helyezni. Javasolt még rögfogó, amely visszahantoláskor a föld dübörgését tompítja.

A hamvasztásos temetés kellékei: urna vagy urnakoporsó, urnaterítő, keszon, sírjelző és tábla, urnaleeresztő, urnakoporsó rögfogó.

Kegytárgyból imakönyv, gyertya, gyászzsebkendő, rózsafüzér vásárolható. Ízléses ereklyetartók és hamvtartó medálok is szerepelnek kellékeink között.

Urnafal

A gyöngyösi temetők közül a Felsővárosi temetőben több, míg a mátrafüredi temetőben egy kicsi, néhány blokkos urnafal található. A Felsővárosi temető két új urnafallal is gazdagodott, melynél a rendezett, egységes temetőkép elérése érdekében egyforma színű fülkezáró táblákat használunk. A táblákra felfúrt virágtartók és egyéb, fölé, mellé, alá rakott tárgyak megszüntetése érdekében kegyeleti asztalt készítettünk, amelyen lehetősége van mindenkinek virágot, koszorút, mécsest, díszeket elhelyezni.

Díszszórókutas temetés

A Felsővárosi temetőben saját forrásból alakított ki szóróparcellát a VG Zrt. Megvalósítását nagyban elősegítette városunk tiszteletbeli polgárának, Dr. Goóts László nyugalmazott állatorvosnak hosszadalmas, kitartó lobbizása. A parcella a felajánló elhunyt feleségéről, Valériáról kapta a nevét. A szórásos temetés mellett több érv is szól. Egyrészről, ha ez volt az elhunyt végakarata, akkor azt a kegyeleti jogok érvényesülésére tekintettel tiszteletben kell tartani. Másrészről a családra sem mér túlzott anyagi terheket a szeretett családtag hamvasztás utáni temetése, hiszen a későbbiek folyamán nem kell számolni sírkőállítási költségekkel, magas koszorú számlával, illetve sírgondozási díjjal. Általánosságban elmondható, hogy a temetés megrendelésekor kifizetett összeg a temetés teljes költségvonzatát jelenti. Díszszórókutas temetésre tudunk ajánlani általunk összeállított zenés-verses programot, ekkor más szervezőt nem kell értesíteni.

Temetési ügyintézés menete

Kórházi halálozás esetén a hozzátartozó felkeresi az osztályt, ahol az elhunyt korábban feküdt. Az ott kapott két példányos igazolással a pathológiára kell menni. A boncmesterrel egyeztetnek a boncolással, -öltöztetéssel és a kiszállítás időpontjával kapcsolatban. Ez után felkeresik temetkezési irodánkat (3200 Gyöngyös, Egri út 32.), ahol a további ügyintézést végezzük. Ehhez szükséges az osztályon kapott igazolás egyik példánya.

Otthoni halálozás esetén a körzeti orvos, vagy az orvosi ügyelet értesítése, majd a halottszállítás megrendelése a 06-70/338-5685-ös telefonszámon. Az elhunytat a kollégák az orvos utasításának megfelelően a kórházba szállítják boncolásra, vagy ha az orvos nem tart szükségesnek boncolást, akkor halottasházba viszik. Az ügyeletes orvos által kiállított papírokat a kollégák a holttesttel együtt elhozzák. Amennyiben boncolást nem tart szükségesnek az ügyeletes orvos, vagy a hozzátartozó kéri a boncolás mellőzését, akkor az elhunyt háziorvosának is írásban nyilatkoznia kell. Hamvasztás esetén a további ügyintézést a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályánál az irodánk végzi.

Az elhalálozást követő munkanapon a további intézkedés az irodánkban történik.

Temetéshez szükséges okmányok

Elhunyt:

 • – személyi igazolványa
 • – lakcím kártyája
 • – születési anyakönyvi kivonata

Családi állapota szerint:

 • – házas: házassági anyakönyvi kivonata
 • – özvegy: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • – elvált: hivatalos válási okmányok

Házastárs:

 • – személyi igazolványa
 • – lakcím kártyája
 • – orvos által kiadott halottvizsgálati bizonyítvány, kórházi igazolás

Szükség van-e a temetés lebonyolításához a halotti anyakönyvi kivonatra?

A temetés lebonyolításához nincs szükség a halotti anyakönyvi kivonatra, de az anyakönyvi hivatal felé a lehető leghamarabb meg kell tenni a bejelentést a halálesetről, hogy a központi elektronikus nyilvántartásban át tudják vezetni a változást. Az anyakönyvvezető a Halottvizsgálati Bizonyítványon bélyegzővel, dátummal igazolja a bejelentés tényét és az ügyintézés kezdetét. Ezzel a lebélyegzett Halottvizsgálati Bizonyítvánnyal már megtörténhet a temetés. Az anyakönyvezést irodánk intézi.

Ki köteles gondoskodni a temetésről?

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni

a) aki a temetést szerződésben vállalta;

b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;

c) végintézkedés hiányában az elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő

házastársa vagy élettársa;

d) az elhunyt egyéb, közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

Ha nincs az elhunyt eltemettetésére kötelezett személy, a halál okát megállapító orvos a halottvizsgálati bizonyítványt – e tény közlése mellett – a köztemetés elrendelésére az illetékes települési önkormányzatnak küldi meg.

Kötelező azt a halottszállító céget alkalmazni, akivel esetleg a kórház vagy az intézet szerződésben áll?

Nem. Ön dönti el, kit bíz meg ezzel a feladattal. A költségek jelentősen csökkennek, ha a holttest elszállítását a temetést intéző cég végzi el.

Kórházi halál esetén jelezheti a patológián, hogy Ön szeretné a halottszállítást végző céget kijelölni.

Idősebb hozzátartozó intézeti elhelyezésénél célszerű előre rendelkezni arról, hogy esetlegesen bekövetkező halálesetnél melyik halottszállító céget értesítsék. Ebben az esetben gördülékenyebben intézhető a szállítás és a temetés szervezése.

Hagyományos, álló és görög koszorúk urnadíszek, csokrok, tűzött tálak, szálas virágok, de egyéni virág- és csokor megrendelések is lehetségesek. Készült már repülő, horgony, kérték, hogy többszáz szál rózsával legyen borítva a sír. A szalagra írandó szöveg választását idézetgyűjteménnyel segítjük.

A megrendeléseket természetesen kiszállítjuk a ravatalozóba.

Ki válthatja újra a sírhelyet, urnafülkét?

A sírhely-, urnafülke megváltására az eltemettető jogosult. Ha az eltemettető később elhalálozott, akkor a törvényes öröklés sorrendjét kell figyelembe venni. Tisztázatlan rendelkezési jog esetén rendelkező nyilatkozat kitöltése kötelező!

Temetési hely megváltási ideje

 • sírhely esetén a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,
 • sírbolt esetén 60 év,
 • urnafülke és urnasírhely esetén 25 év.

A temetési hely feletti rendelkezési jog díjfizetés mellett meghosszabbítható (újraváltható). Lehetőség van a sírhelyek rövidebb időre történő megváltására, amennyiben temetés nem történik

 • sírhely, urnafülke és urnasírhely esetén 10 év,
 • sírbolt esetén 30 év,

amely esetben az újraváltás díja a megváltási díj időarányosan csökkentett része.

Ki kérhet keretezési engedélyt sírköves munkákhoz?

A sírköves munkákhoz szükséges keretezési engedély a sírhely felett rendelkezőnek adható ki. Rendelkező az, aki a sírba beletemettetett vagy aki azt megváltotta. A rendelkező elhalálozása esetén, a jog az örököseire száll. Tisztázatlan rendelkezési jog esetén rendelkező nyilatkozat kitöltése kötelező!

Miért fontos a rendelkezők nyilvántartása?

Az esetleges kommunikációhoz szükséges a sírhely fölött rendelkezők elérhetőségének megléte, ezért fontos, hogy adategyeztetés céljából keressék fel személyesen vagy telefonon a temetőgondnokságot. Egy sírhely fölötti rendelkezés 25 éven át tart. Ez idő alatt sokan elköltöznek, megváltozik a telefonszámuk, elektronikus címük. Ha ezeket az adatokat frissítik, akkor gördülékenyebb lesz mindenfajta későbbi ügyintézés.

Sírgondozás megrendelése hogyan történik?

Amennyiben nincs módja szerettei sírját rendben tartani, átvállaljuk Öntől a sírgondozási munkákat akár telefonos egyeztetés alapján is.

A temetők nyitva tartása a temetőlátogatók részére:

március 15-től, október 31-ig 07:00 órától 20:00 óráig

november 2-től, március 14-ig  08:00 órától 17:00  óráig

november 1-én, valamint az azt megelőző, illetve követő szombaton és vasárnap 07:00 órától 21:00 óráig

A temető nyitva tartása előtt és után a temetőben tartózkodni TILOS !

A temetőlátogatók a temetőben kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely nem sérti mások kegyeletérzését.

A temető területére – vakvezető kutya kivételével – állatot bevinni TILOS!

A temetőben a tűzgyújtás TILOS, kivéve a gyertya és mécses gyújtás kellő figyelem mellett!

Gépjárművel behajtani TILOS, kivéve a megkülönböztetett jelzéssel (mozgáskorlátozottak) ellátott gépjárművek, illetve a külön engedéllyel (keretezési, ill. építési) rendelkezők.

A sírhely felett rendelkezők kötelesek a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.

A sírhelyek gondozásával kapcsolatosan keletkező hulladékot az arra a célra szolgáló és kihelyezett gyűjtőedényekbe (konténerekbe) kell elhelyezni. A sírok között, valamint az utak mentén azok lerakása, tárolása TILOS!

A konténerekbe csak a sírgondozás során keletkezett hulladékot, (növényi maradványokat) szabad elhelyezni. Kézi szemetesekbe virágmaradványokat rakni TILOS!

A temetőben lévő közkifolyóról a temetőben végzett szolgáltatásokon és sírgondozáson kívül vizet felhasználni TILOS!

A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a sírok gondozását – be kell jelenteni a temető fenntartójának.

Szakipari munkák végzése, sírkeretezés, síremlék állítás, sírkőcsiszolás, járdaépítés, -felújítás csak a temető fenntartója által kiadott és érvényes engedély birtokában végezhető. Temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajos munka a temetőben nem végezhető!

Bővebb felvilágosítás a Temetőgondnokságon. (Gyöngyös, Egri út 32. Telefon:311-046)

Október 15-től november 02-ig a Mindenszentekre való felkészülés miatt a temetőben mindennemű szakipari munka végzése TILOS!

A temetőben reklámtevékenységet folytatni TILOS!

A Temetőrend betartása mindannyiunk érdeke, megértésüket és segítő szándékukat előre is köszönjük!

A számlák kiegyenlítése irodánkban történhet:

készpénzzel,
bankkártyás fizetéssel.

A fizetendő összeget rendezheti távolról, irodán kívül is:

átutalással
-csekkes befizetéssel.

Ebben az esetben a megadott azonosítókat kérjük beírni a közlemény rovatba.

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete A köztemetők használatáról

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(V.27) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Városgondozási Zrt. Gyöngyös © - 2024