3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 17.
+36 (37) 311-731
vgrt@vgrt.hu

Távhőszolgáltatás

Távhőszolgáltatás
2022. 04. 01. Utolsó módosítás: 2023. 10. 25. 11:31

A távhőszolgáltatást közel 3 ezer lakásban és 60 egyéb fogyasztónál látjuk el, ahol a fűtést és melegvizet szolgáltatjuk. A távhőszolgáltatás területén célunk egy minőségi és versenyképes szolgáltatás nyújtása a fogyasztók és a tulajdonosok elvárásai szerint. Partnereink teljes elégedettségét úgy szeretnénk elérni, hogy a Távhőellátás üzembiztos, a fogyasztói igényekhez igazodó üzemvitellel, hatékony költségtakarékos gazdálkodás keretein belül működjön.

Távfűtési tevékenységünk során feladatunknak tekintjük a környezetvédelmet szem előtt tartó gazdaságos energiatermelést, a távhő felhasználói igényeket és érdekeket szolgáló hatékonyan gazdálkodó szervezet működtetését.  

A távhőszolgáltatás – több közüzemi szolgáltatáshoz (víz, csatorna, gáz) hasonlóan – vezetékes közszolgáltatás. Ennek következtében a szolgáltatás működését részletes és magas (törvényi) szabályozás írja elő. A távhőszolgáltatásról szóló törvény – a törvényi szabályozás végrehajtására – felhatalmazta a kormányt és az önkormányzatokat további szabályok rendeletekben való meghatározására.

Gyöngyös város területén a távhőszolgáltatás az 1965-ös évben kezdődött a Bugát Pál tér 3-5. sz. épületek lakásainak fűtésére megépített kazánház üzembe helyezésével.

Emellett alakult ki az 1970-1971-es évek beruházása során a mai városi hálózat két új hőtermelő létesítésével, a Mérges és Olimpia úti fűtőművekre alapozott távfűtési körzetekkel. A két hálózat fejlesztéseit követően (1972-2007 közötti bekapcsolások) ma már 2822 db lakást és 66 db közületet látunk el fűtési és használati melegvíz hőenergiával. A szolgáltatott hőmennyiséget saját kazánjaink és a két fűtőmű területén üzemeltetett gázmotorok állítják elő.

A távhőszolgáltatás vezetékes energetikai szolgáltatás. Nem tekinthető alapközműnek, mert csak az alapközművek megléte (víz, villany, csatorna stb.) mellett, azt követően létezhet, mert a fűtési és melegvíz készítési igények más módon is kielégíthetők.

A távfűtés létesítését elsősorban a fogyasztói érdekek, valamint energetikai és környezetvédelmi megfontolások indokolják.

Előnyt jelent az egyedi fűtésekkel szemben, mert kevés helyen a leghatékonyabb tüzeléstechnikával, szakszerű és ellenőrzött módon történik a tüzelés. A fajlagos tüzelőanyag felhasználás az egyedi fűtésekhez képest általában kisebb. Mivel tüzelőanyag nem kerül az épületbe, nincs tűz és robbanásveszély. A lakóépületektől távolabb elhelyezett hőforrás nem szennyezi a közvetlen lakókörnyezet levegőjét. Amennyiben a hőforrás kapcsolt hő-és villamos energiatermelő erőmű (a gyöngyösi részben ilyen) a hőtermeléshez kevesebb tüzelőanyag elégetése szükséges, mintha csak hőtermelés lenne (fűtőmű). Ez környezetvédelmi és gazdasági előnyökkel jár.

A távhőrendszer mérete, a nagy hőkapacitások (vezetékek űrtartalma), valamint a hőigények egyidejűségének eltolódása miatt kisebb a hőforrásnál a teljesítményigény, mint a helyi hőközponti csúcsigények összessége.

A távhőszolgáltatás színvonalát, jövőjét – egy jól szervezett városban – nem feltétlenül a mindenhatónak hitt piac, hanem az erőforrásaival optimálisan gazdálkodó város szervező és szabályozó tevékenysége határozza meg.Különösen előnyös a távhőszolgáltatás ott, ahol a várost átfogó távvezeték rendszerre különböző energiahordozókból (pld. szemét, biogáz, biomassza stb.) kapcsoltan hő-és villamosenergia előállítására alkalmas erőművek csatlakoznak, mert így lehetőség nyílik a szezonális és napszakonként változó hőigény legköltségkímélőbb kielégítésére.

2023.01.01-étől a távhőszolgáltatási díjaink mértéke az alábbi:

(Hőközponti berendezés a Szolgáltató tulajdonában és kezelésében)

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS DÍJAI (A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák):
LAKOSSÁGIFt/lm3/évEGYÉB (közület, intézmény):Ft/lm3/év
fűtés alapdíj:257,515.-fűtés alapdíj:332,880.- Ft
használati melegvíz alapdíj:81,042.-használati melegvíz alapdíj:104,760.-
alkalmazott alapdíj együttesen:338,557.-alkalmazott alapdíj együttesen:437,640.-
Ft/GJFt/GJ
hődíj:2.872,957.- hődíj 2023.01.01-től:25.046.-

A hőközpont a távhő szolgáltatói-és a felhasználói rendszerek határán megépített technológiai berendezés, mely a hőhordozó közeg hőtartalmának kinyerését, a hőnek a fogyasztó számára felhasználható formába történő átalakítását hivatott biztosítani.

A hőközpont a következő feladatokat látja el:

• A melegvíz (max.110 C°) primer hőmérsékletszintjét alacsonyabb szekunder hőmérsékletre konvertálja. (fűtési hőcserélő)

• Lehetővé teszi a hálózati hidegvíz felmelegítését. (melegvíz termelő berendezés)

• Méri a felhasznált hőenergia mennyiségét.

• Elvégzi a lakásokba induló fűtési-és használati melegvíz elosztását, keringtetését.

• Szabályozza, illetve korlátozza a fűtési-és használati melegvíz hőmérsékletét és nyomását.

A fűtési szabályozókör a következő fő elemekből áll: külső levegő és fűtővíz hőmérséklet távadó, központi vezérlőegység, motoros szabályozószelep. A szabályozás úgy történik, hogy a mért külső hőmérséklet és az épület hőtechnikai tulajdonságainak figyelembevételével kiszámított és beállított hőmérsékletű víz kerül a fűtési hálózatba. A fűtővíz hőmérsékletének változtatása önműködően követi az időjárás alakulását, így biztosítva – túlfűtés nélkül – a helyiség megkívánt hőmérsékletét.Természetesen a központi szabályozással a lakások, helyiségek egyedi igényeit nem lehet kielégíteni, erre csak a termosztatikus radiátorszelepekkel ellátott (korszerűsített) épületfűtési rendszereknél van lehetőség. A megfelelő hőmérsékletű használati víz előállítása a fűtés-szabályozáshoz hasonló módon automatizált és folyamatos.

A korszerűsített hőközpontjaink DDC- rendszerű szabályozókkal vannak ellátva. Ezek bonyolult szabályzástechnikai műveletek elvégzésére, különböző üzemmódokra programozható, adatgyűjtésre is alkalmas digitális készülékek, amelyeken keresztül a hőközpontok számítógépes felügyeleti rendszerbe is köthetők. A felügyeleti rendszer a jövő technikáját képviseli és megalapozza a korszerű, hatékony és energiatakarékos üzemvitelt. Fontos tudni azt, hogy a hőközponti szolgáltatások igénybevételéhez megfelelően működő, beszabályozott fűtési rendszer (csőhálózat, szerelvények, hőleadók stb.) szükséges, melyről a felhasználóknak kell gondoskodni.

3200, Gyöngyös, Madách út 16. (Mérges úti kazánház)
Távhőszolgáltatás

Szerződéskezelés, számlázás, ürítés megrendelése:

Nyitvatartás:
Hétfő, Kedd, Péntek: 08.00 – 16.00
Szerda: 07.00 – 19.00
csütörtök: szünnap

Tel: 37/311-952
E-mail: ugyfelszolgalat@vgrt.hu

Műszaki hiba bejelentése:

Minden nap 0-24-ig

37/313-184
37/500-278

Felhasználói panaszok intézése

Távhőszolgáltatással kapcsolatos panasz: a szolgáltatás előírt paramétereitől való eltérés esetén, kifogás a számla ellen, kifogás az elszámoló mérővel szemben.

Nem minősül panasznak: a részletfizetési, fizetési halasztási kérelem, továbbá a szolgáltatással kapcsolatos hibabejelentés.

A felhasználó, a díjfizető távhőszolgáltatással összefüggő panaszát
• írásban benyújthatja a távhőszolgáltatónak címezve postai úton: Városgondozási Zrt. – 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 17.;
• elektronikusan: vgrt@vgrt.hu ill. reklamacio@vgrt.hu
• személyesen előterjesztheti a távhőszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában:
3200 Gyöngyös, Madách u. 16.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő, kedd, péntek: 8.00 – 16.00 óra között
Szerda: 7.00 – 19.00 óra között
Csütörtök: s z ü n n a p

• telefonon előterjesztheti az ügyfélszolgálati iroda számain: 37/311-952; 37/505-374;
37/505-375

• személyesen bejelentheti a távhőszolgáltató távfűtési üzletágánál: 3200 Gyöngyös, Madách u. 16.: hőszolgáltatási hibabejelentés, hőszolgáltatás megrendelése (24 órás ügyelet) tel.: 37/313-184

Amennyiben a panaszbejelentés telefonon vagy személyesen történik, arról az azt felvevő ügyintéző köteles jegyzőkönyvet készíteni és azonnal továbbítani a társaság illetékes szervezetének.
A távhőszolgáltató a beérkezett panaszt köteles haladéktalanul iktatni és kivizsgálni, és arra 15 napon belül írásban válaszolni. Határidő 1 alkalommal max. 15 nappal hosszabbítható, amennyiben a panasz érdemi megválaszolásához helyszíni vizsgálatra vagy valamely hatóság megkeresésére van szükség. A határidő hosszabbításról a felhasználót a határidő letelte előtt írásban értesíteni kell.

Ha a távhőszolgáltató a panaszt elutasítja, azt köteles (részletesen) megindokolni.

A panasznak nem minősülő kérelmek, bejelentések esetén a távhőszolgáltató a beadvány beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles írásban a felhasználó, díjfizető részére válaszolni.

A kérelem elutasítását minden esetben részletesen indokolni kell.

Amennyiben a panaszos ügyének továbbvitelét tartja szükségesnek az alábbi szervezetekhez fordulhat:

Heves megyei gazdasági kamarák mellett működő Békéltető Testület
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Telefax: (36) 323-615
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu , www.hkik.hu
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Személyes ügyfélszolgálat: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz.: 1. kapucsengő: 6

Heves Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztálya
Telefonszám: (36) 515-598;
Telefax: (36) 510-698
E-mail: fogyved@heves.gov.hu , www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 81

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Fogyasztóvédelmi Főosztálya
Telefonszám: (36) 1 459 7777
Telefax: (36) 1 459 7766
E-mail: mekh@mekh.hu , www.mekh.hu
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Levelezési cím: 1388 Budapest, Pf. 88

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Telefonszám: (36) 37/510-300
E-mail: hivatal@hivatalgyongyos.hu
Cím: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.


A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek
elérhetősége


A Városgondozási Zrt. a távhőszolgáltatásról szóló törvényben foglalt általános és részletes szabályok
szerint, a Magyar Energia Hivatal által kidolgozott ajánlások és az önkormányzat által kiadott rendelet
figyelembevételével együttműködik az országos és a helyi fogyasztóvédelmi hatóságokkal, fogyasztói érdekképviseletekkel annak érdekében, hogy a felhasználókat érintő kérdésekben: megismerje azok véleményét, tájékoztassa azokat tervezett intézkedéseiről, visszajelzést adjon az általuk közvetített panaszok és észrevételek kivizsgálásának eredményéről.

Amennyiben a panaszos ügyének továbbvitelét tartja szükségesnek az alábbi szervezetekhez fordulhat:

Heves megyei gazdasági kamarák mellett működő Békéltető Testület
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Telefax: (36) 323-615
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu , www.hkik.hu
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Személyes ügyfélszolgálat: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz.: 1. kapucsengő: 6


Heves Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztálya
Telefonszám: (36) 515-598;
Telefax: (36) 510-698
E-mail: fogyved@heves.gov.hu , www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 81


Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Fogyasztóvédelmi Főosztálya
Telefonszám: (36) 1 459 7777
Telefax: (36) 1 459 7766
E-mail: mekh@mekh.hu , www.mekh.hu
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Levelezési cím: 1388 Budapest, Pf. 88


Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Telefonszám: (36) 37/510-300
E-mail: hivatal@hivatalgyongyos.hu
Cím: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.


A felhasználók társadalmi érdekképviseleteinek minősülnek azok a társadalmi szervezetek, illetőleg szövetségek, amelyeket a felhasználók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján kifejezetten a felhasználók érdekképviselete céljából hoztak létre és annak megfelelően működtetnek.

A Városgondozási Zrt., mint szolgáltató a fogyasztóvédelmi szervek, fogyasztói érdekképviseletek illetékességébe tartozó, a felhasználókat érintő kérdésekben az együttműködést nem tagadja meg, a közérdekű adatokat – kivéve szolgálati titkot – hozzáférhetővé teszi, a felhasználókat érintő tervezett
intézkedésekről tájékoztatást ad. Közérdekű adatnak tekintendők az 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelő adatok. A társadalmi érdekképviselő a felhasználó által kezdeményezett egyéni ügyiratokba csak a felhasználó beleegyezésével tekinthet bele. A tudomására jutott adatokat köteles az üzleti titkokra érvényes módon kezelni.

Fogyasztási Szövetkezetek és Lakásszövetkezetek Heves Megyei Szövetsége
3300 Eger, Knézich Károly u.2. Tel.: +3636313192

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Heves megyei szervezete
3300 Eger Bajcsy-Zsilinszky u. 9. Tel.: +3636312927

Hatáskört megalapozó jogszabály:
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45.§ (1) bek.,ha megfelel a 2. § e) pontjában foglaltaknak

Az épületek jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008 (VI.30) Korm. rendelet 9. §-a szerinti, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végzők, továbbá az energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző, külön jogszabály alapján kijelölt vagy akkreditált szervezetek elérhetősége, valamint az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetőek a következő címeken:

Magyar Építész Kamara: http://mek.huMagyar Mérnöki Kamara: http://mmk.huEnergetikai Auditorok listája: http://mmk.hu/kereses/tagokEnergetikai tanúsítás – általános információk: http://www.e-epites.hu/energetikai-tanusitas

Energetikai fogyasztói tanácsadó vagy érdekvédelmi szervezetek elérhetősége, amelyek tájékoztatást nyújthatnak energiahatékonyságot javító intézkedésekről és programokról, az energiafogyasztásra vonatkozó referencia értékekről, valamint az energiával működő berendezések fogyasztás csökkentésével kapcsolatos leírásokról:

  1. Energia Központ Nonprofit Kft.: http://www.energiakozpont.hu
  2. Alternatív energia portál: http://www.alternativenergia.hu
  3. Energia Info Pont: http://www.hkik.hu/energia-klub
  4. Magyar Energetika és Közmű-szabályozási Hivatal: http://mekh.hu
  5. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-Energiaügy: http://www.kormany.hu
  6. Európai Unió-Energiaügy: http://europa.eu/pol/ener/index_hu.htm
  7. Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara: http://www.hkik.hu
  8. Széchenyi 2020 – Pályázatok: http://palyazat.gov.hu
Városgondozási Zrt. Gyöngyös © - 2024