Városgondozási Zrt.
H-3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 17.
Postacím: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 17.

Telefon: +36 (37) 311-731 Telefax: +36 (37) 505-378
e-mail cím:vgrt@vgrt.hu

A társaság bemutatása

A Városgondozási Zrt. korábban üzemként, majd vállalatként működött. 1991-ben részvénytársasággá alakult, és azóta működik ebben a gazdálkodási formában.

A részvények felett Gyöngyös Város Önkormányzata gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

A Városgondozási Zrt. létszáma (átlagosan) 105 fő, a meghatározó tevékenységeink a következők:

• Táv- és központi fűtési szolgáltatás
• Köztisztasági szolgáltatás (takarítás, hó eltakarítás, csúszásmentesítés)
• Intézmények takarítása;
• Temetkezési- és temető fenntartási szolgáltatás;
• Parkfenntartás
• Piacüzemeltetés
• Fizető parkolók üzemeltetése
• Vagyongazdálkodás
• Sástó üzemeltetése
• Építőipari szolgáltatások

A Városgondozási Zrt. központi telephelyének címe: Gyöngyös Kenyérgyár út 17., itt található a központi irányítás épülete és az anyagraktár.

A lakossági kapcsolatot jelentő ügyfélszolgálat a Madách I. u. 16. sz. alatt, a távhőszolgáltatási üzletág irodái és műhelyei mellett található.

A különböző üzletágak további telephelyeken működnek.

Árbevételünk nagy részét a távhőszolgáltatás képezi.

A Távfűtési üzletág Gyöngyös város területén a Mérges úti és az Olimpia úti fűtőművekre alapozva közel 3000 lakásban és több mint 60 egyéb fogyasztónál szolgáltat fűtési és használati melegvíz hőenergiát.

A városi Önkormányzat a köztisztasági feladatok elvégzésével társaságunkat bízta meg. A köztisztasági szolgáltatásba tartozik a közterületek gépi-és kézi tisztítása, a közterületek pormentesítő locsolása, a hóeltakarítás és a csúszásmentesítés.

2015. augusztusától cégünk végzi a Polgármesteri Hivatal és a GYÖNGYÖK intézményeinek takarításával kapcsolatos feladatokat.

Társaságunk 1996. óta fizető gépjármű parkolók üzemeltetésével is foglalkozik. Korábban a díjbeszedés díjbeszedők alkalmazásával történt, ma már parkoló automata jegykiadó berendezések működtetésével végezzük ezt a szolgáltatásunkat.

A temetkezési és temető fenntartási tevékenységet a város öt temetőjében végzi társaságunk.

Parkfenntartóink végzik Mátrafüred zöldfelületeinek rendszeres karbantartását, ápolását.

A város területén két élelmiszerpiacot és egy használtcikk piacot üzemeltetünk.

A Vagyongazdálkodási részleg önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló bérlemények kezelésén, fenntartásán kívül saját ingatlanvagyon hasznosításával , gondnoki feladatok ellátásával is foglalkozik.

Az önkormányzat létesítményeinek karbantartási/építési munkáit külün üzletág keretében oldjuk meg.(Városi utak kátyúzása, útellenőri feladatok ellátása, beton és aszfalt járdák felújítása, bérlakások felújítása.)